BEHANDLING PÅ DYR

Dyr er fantastiske til å motta biodynamisk kraniosakralterapi. Behandlinger kan ha positiv effekt på ganske mange områder.

Det kan være at hesten eller hunden ikke er rentgående, at den går i to spor, har gjordkramper, vondt i ryggen, er trett/sur eller det er andre ting som gør at den ikke er fri i bevegelsene.

Det er en mild behandlingsform som setter dyrets iboende selvhelbredelse igang. Ved å legge mine hender på kroppen kan jeg merke om det er restriksjoner og konsentrere meg om årsaken og ikke selve symptomet.

Ofte står de og småsover, gjesper eller beveger seg selv rundt for å vise hvor de gerne vil at hendene skal arbeide. Her er dyr utrolig sensitive, og ganske ofte vet de selv hva som skal til - hvis de får lov.

Jeg har hjulpet rigtig mange hester som var nesten oppgitt både på høyt niveau. Hester til skogsturriding har kommet tilbage på et høyere nivå enn tidligere.

Når det gjelder hester, er det ofte samspillet mellom rytter og hest som kan forårsake en restriksjon: hvis rytteren selv er stiv i den ene siden, kan den stivheten også komme til uttrykk hos hesten.

Ved at se på den samlede ekvipage kan eventuelle årsaker avdekkes og rettes opp. Det gjøres ved en bevegelsesanalyse av både rytter og hest. Rytteren blir testet på en måte og hesten på en annen måte. På denne måten klarlegger vi hvor årsaken er til eventuelle restriksjoner i ridningen og hvordan ekvipagen kan, ved hjelp av trening kan bli mer harmoniske i bevegelserne begge to.

Behandlingen varer i ca 60 minutter.
Pris 700,-